Pravila za lozinke

Idi na navigaciju Idi na pretragu

Ovo je spisak aktualnih pravila za lozinke po korisničkim grupama na ovom wikiju.

GrupaPravila
Kreatori računa
(spisak članova)
 • Lozinka mora imati najmanje 8 znakova (MinimalPasswordLength)
 • Lozinka ne smije biti podniz unutar korisničkog imena (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti sa spiska predodređenih lozinki (PasswordCannotMatchDefaults) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka mora biti kraća od 4.096 znakova (MaximalPasswordLength) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti na spisku 100.000 najčešće korištenih. (PasswordNotInCommonList) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)
Automatski potvrđeni korisnici
 • Lozinka mora imati najmanje 8 znakova (MinimalPasswordLength)
 • Lozinka ne smije biti podniz unutar korisničkog imena (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti sa spiska predodređenih lozinki (PasswordCannotMatchDefaults) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka mora biti kraća od 4.096 znakova (MaximalPasswordLength) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti na spisku 100.000 najčešće korištenih. (PasswordNotInCommonList) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)
Botovi
(spisak članova)
 • Lozinka mora imati najmanje 10 znakova (MinimalPasswordLength)
 • Lozinka ne smije biti podniz unutar korisničkog imena (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti sa spiska predodređenih lozinki (PasswordCannotMatchDefaults) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka mora biti kraća od 4.096 znakova (MaximalPasswordLength) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti na spisku 100.000 najčešće korištenih. (PasswordNotInCommonList) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)
 • Lozinka mora imati najmanje 1 znak da biste se mogli prijaviti (MinimumPasswordLengthToLogin)
Birokrati
(spisak članova)
 • Lozinka mora imati najmanje 10 znakova (MinimalPasswordLength) (predloži promjenu pri prijavi, mora se promijeniti pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti podniz unutar korisničkog imena (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti sa spiska predodređenih lozinki (PasswordCannotMatchDefaults) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka mora biti kraća od 4.096 znakova (MaximalPasswordLength) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti na spisku 100.000 najčešće korištenih. (PasswordNotInCommonList) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)
 • Lozinka mora imati najmanje 1 znak da biste se mogli prijaviti (MinimumPasswordLengthToLogin)
Provjeravači
(spisak članova)
 • Lozinka mora imati najmanje 10 znakova (MinimalPasswordLength) (predloži promjenu pri prijavi, mora se promijeniti pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti podniz unutar korisničkog imena (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti sa spiska predodređenih lozinki (PasswordCannotMatchDefaults) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka mora biti kraća od 4.096 znakova (MaximalPasswordLength) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti na spisku 100.000 najčešće korištenih. (PasswordNotInCommonList) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)
 • Lozinka mora imati najmanje 1 znak da biste se mogli prijaviti (MinimumPasswordLengthToLogin)
Potvrđeni korisnici
(spisak članova)
 • Lozinka mora imati najmanje 8 znakova (MinimalPasswordLength)
 • Lozinka ne smije biti podniz unutar korisničkog imena (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti sa spiska predodređenih lozinki (PasswordCannotMatchDefaults) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka mora biti kraća od 4.096 znakova (MaximalPasswordLength) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti na spisku 100.000 najčešće korištenih. (PasswordNotInCommonList) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)
Uvoznici
(spisak članova)
 • Lozinka mora imati najmanje 10 znakova (MinimalPasswordLength) (predloži promjenu pri prijavi, mora se promijeniti pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti podniz unutar korisničkog imena (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti sa spiska predodređenih lozinki (PasswordCannotMatchDefaults) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka mora biti kraća od 4.096 znakova (MaximalPasswordLength) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti na spisku 100.000 najčešće korištenih. (PasswordNotInCommonList) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)
 • Lozinka mora imati najmanje 1 znak da biste se mogli prijaviti (MinimumPasswordLengthToLogin)
Administratori interfejsa
(spisak članova)
 • Lozinka mora imati najmanje 10 znakova (MinimalPasswordLength) (predloži promjenu pri prijavi, mora se promijeniti pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti podniz unutar korisničkog imena (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti sa spiska predodređenih lozinki (PasswordCannotMatchDefaults) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka mora biti kraća od 4.096 znakova (MaximalPasswordLength) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti na spisku 100.000 najčešće korištenih. (PasswordNotInCommonList) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)
 • Lozinka mora imati najmanje 1 znak da biste se mogli prijaviti (MinimumPasswordLengthToLogin)
Izuzeci od IP-blokada
(spisak članova)
 • Lozinka mora imati najmanje 8 znakova (MinimalPasswordLength)
 • Lozinka ne smije biti podniz unutar korisničkog imena (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti sa spiska predodređenih lozinki (PasswordCannotMatchDefaults) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka mora biti kraća od 4.096 znakova (MaximalPasswordLength) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti na spisku 100.000 najčešće korištenih. (PasswordNotInCommonList) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)
Users blocked from the IP Information tool
(spisak članova)
 • Lozinka mora imati najmanje 8 znakova (MinimalPasswordLength)
 • Lozinka ne smije biti podniz unutar korisničkog imena (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti sa spiska predodređenih lozinki (PasswordCannotMatchDefaults) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka mora biti kraća od 4.096 znakova (MaximalPasswordLength) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti na spisku 100.000 najčešće korištenih. (PasswordNotInCommonList) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)
Push subscription managers
(spisak članova)
 • Lozinka mora imati najmanje 8 znakova (MinimalPasswordLength)
 • Lozinka ne smije biti podniz unutar korisničkog imena (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti sa spiska predodređenih lozinki (PasswordCannotMatchDefaults) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka mora biti kraća od 4.096 znakova (MaximalPasswordLength) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti na spisku 100.000 najčešće korištenih. (PasswordNotInCommonList) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)
Stjuardi
(spisak članova)
 • Lozinka mora imati najmanje 8 znakova (MinimalPasswordLength)
 • Lozinka ne smije biti podniz unutar korisničkog imena (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti sa spiska predodređenih lozinki (PasswordCannotMatchDefaults) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka mora biti kraća od 4.096 znakova (MaximalPasswordLength) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti na spisku 100.000 najčešće korištenih. (PasswordNotInCommonList) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)
Skrivači
(spisak članova)
 • Lozinka mora imati najmanje 10 znakova (MinimalPasswordLength) (predloži promjenu pri prijavi, mora se promijeniti pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti podniz unutar korisničkog imena (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti sa spiska predodređenih lozinki (PasswordCannotMatchDefaults) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka mora biti kraća od 4.096 znakova (MaximalPasswordLength) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti na spisku 100.000 najčešće korištenih. (PasswordNotInCommonList) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)
 • Lozinka mora imati najmanje 1 znak da biste se mogli prijaviti (MinimumPasswordLengthToLogin)
Administratori
(spisak članova)
 • Lozinka mora imati najmanje 10 znakova (MinimalPasswordLength) (predloži promjenu pri prijavi, mora se promijeniti pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti podniz unutar korisničkog imena (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti sa spiska predodređenih lozinki (PasswordCannotMatchDefaults) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka mora biti kraća od 4.096 znakova (MaximalPasswordLength) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti na spisku 100.000 najčešće korištenih. (PasswordNotInCommonList) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)
 • Lozinka mora imati najmanje 1 znak da biste se mogli prijaviti (MinimumPasswordLengthToLogin)
Međuwiki uvoznici
(spisak članova)
 • Lozinka mora imati najmanje 10 znakova (MinimalPasswordLength) (predloži promjenu pri prijavi, mora se promijeniti pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti podniz unutar korisničkog imena (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti sa spiska predodređenih lozinki (PasswordCannotMatchDefaults) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka mora biti kraća od 4.096 znakova (MaximalPasswordLength) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti na spisku 100.000 najčešće korištenih. (PasswordNotInCommonList) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)
 • Lozinka mora imati najmanje 1 znak da biste se mogli prijaviti (MinimumPasswordLengthToLogin)
Korisnici
(spisak članova)
 • Lozinka mora imati najmanje 8 znakova (MinimalPasswordLength)
 • Lozinka ne smije biti podniz unutar korisničkog imena (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti sa spiska predodređenih lozinki (PasswordCannotMatchDefaults) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka mora biti kraća od 4.096 znakova (MaximalPasswordLength) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Lozinka ne smije biti na spisku 100.000 najčešće korištenih. (PasswordNotInCommonList) (predloži promjenu pri prijavi)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)