Wikiknjige:Potpis

Izvor: Wikiknjige

Pod jednim potpisom podrazumijeva se link na stranicu korisnika. Za pojašnjenje da se ovdje radi o potpisu u Wikipediji je uobičajeno ispred potpisa staviti dvije vezne linije (dva minusa) --[[Korisnik:Ime korisnika]] (za razlikovanje od drugih linkova).

Unos[uredi]

Postoje tri kratice koje pojednostavljuju unos vlastitog potpisa. Pri tome poslije veznih linija slijedi unos tri, četiri ili pet Tildi ( ~ ). Dvije vezne linije su preuzete iz Useneta gdje dotične označavaju početak četvororednog potpisa. U Wikipediji one nisu obavezne, ali se njihova upotreba preporučuje.

Sljedeća tabela pokazuje na koji način dotične kratice mogu biti upotrijebljene.


Unos  … … biva pri memorisanju pretvoren u … … i na stranici prikazan kao …
-- ~~~ -- [[Korisnik:Ime korisnika|Ime korisnika]] -- Ime korisnika
-- ~~~~ -- [[Korisnik:Ime korisnika|Ime korisnika]] 10:57, 8. Mar 2005 (CET) -- Ime korisnika 10:57, 8. Mar 2005 (CET)
-- ~~~~~ -- 10:57, 8. Mar 2005 (CET) -- 10:57, 8. Mar 2005 (CET)


Potpisati se možete također pritiskom na dugme koje se nalazi iznad prozora za uređivanje članaka

Korisnikovo ime će biti prikazano samo kod prijavljenih korisnika. Ukoliko korisnik nije prijavljen namjesto imena bit će prikazana njegova IP adresa.

Sadržaj potpisa[uredi]

Unošenje poruka, reklama ili slika, isticanje putem boja ili na neki drugi način nisu poželjni. Svrha potpisa je da skrene pažnju na autora komentara, a ne da negativno utiče na preglednost stranice.

Upotreba[uredi]

Potpisani bivaju samo prilozi na diskusijama. Naprotiv tome nije svrsihodno potpisivati članak, jer dotični pretežno ima više autora. Ukoliko želite vidjeti ko je sve i kada nešto promijenio na određenom članku koristite historiju članka.