Blender 3D: Noob to Pro/Blender Windowing System

Izvor: Wikiknjige
Sljedeća strana: The Buttons Window

Otvorite Blender ako već niste. Vidjet će te da Blender zauzme cijeli ekran, i možda prekrije vaš taskbar. (Windows, i u određenim Linux distribucijama, korisnici mogu pritisnuti ALT+TAB ili ALT+ESC da se vratite u vaš web pretraživač tj. na ovu stranicu. Takodjer, u Linuxu mozete startovati sa "-w" opcijom tako da bude smanjen na normalnu veličinu prozora.

Blender prozor je podijeljen na 2 dijela (tu su 3 dijela ali o tome ćemo kasnije).


Headline text[uredi]

3D Viewport[uredi]

the 3D Viewport Window


Gornja podjela je 3D Viewport prozor. On dozvoljava da vidite i manipulišete 3D objektima u vašoj 3D sceni. Mreža sivih linija predstavlja jednu Blenderovu jedinicu (BU). Koliko je velik BU ? Može biti velik koliko god vi hoćete da bude velik. Može biti metar, centimetar, kilometar i sl. Vi određujete veličinu

Buttons Prozor[uredi]

the 3D Buttons Window

Donja podjela je poznata kao "prozor dugmadi" ili "Buttons Window". Ovaj prozor vam omogućuje da vršite određene operacije na vašem objektu, kameri, svijetlu i puno toga više.


Mijenjanje veličine prozora[uredi]

Ako ne vidite dugmadi kao što su prikazani na slici, kliknite na "panels" meni ikonu i skrolirajte do "scene", i onda "render". F10 će vas također odvest do ovog pogleda.

Zadržite kurzor miša između granica 2 prozora (u ovom slučaju 3D radnog prostora i buttons prozora ), i pokazivač miša će se dobiti izgled kao dvosmijerna strelica (ili ruka na Mac OS X). Liknite LMB (lijevi klik) i povucite. Možeš promijeniti veličinu prozora radeći ovo.

Napomena, kada modificirate (mijenjate veličinu) granica prozora u Blenderu, a kada to kažemo mislimo na tanku crnu liniju podjele u Blender prozoru, ako klikate van te linije, ne radite ono što tutorijal nalaže.

Pritiskajući CTRL+UP (CTRL+strelicu gore) ili CTRL+DOWN (CTRL+strelicu dole) onda možete povećati veličinu trenutnog prozora (u Blenderu trenutni prozor je onaj nad kojim je pokazivač miša pozicioniran); ponovite istu radnju da vratite prozor u prvobitnu veličinu.

Korisničke Preference[uredi]

the User Preferences window

Treća podjela, korisničke preference, je sakriven, jer vam većinom neće trebat. On je ustvari minimizovan na mjesto gdje ga ne možete vidjeti. Da pristupite tome, pomjerite vaš miš na vrh Blender prozora, tačnije ispod file menija, dok ne vidite da se pokazivač miša promijenio u onaj maloprije pomenuti oblik, tj. dvosmijernu strelicu. Onda jednostavno kliknite LMB (lijevu tipku miša) i povucite dole. Vidjet će te mnogo Blenderovih konfiguraciskih opcija skrivenih tamo. Za sada, samo to zatvorite, sad nam ne treba.t.

Pridruživanje i dijeljenje prozora[uredi]

Idite na granicu izmedju 3D scene i Buttons prozora (prozor na dnu ekrana, sa puno dugmića). Primijetit će te da se izgled pokazivača miša mijenja kao maloprije. Kliknite RMB (Desnu Tipku Miša). Meni će se pojavit sa opcijama "Join" (spoji) i "Split Area" (Podijeli prostor). Izaberite ovu drugu opciju, podijeli. Pojavit će se graničnik u trenutnom prozoru. Pomjerite kurzor miša na poziciju u novoj granici i LMB da prihvatite promjene ili RMB da odustanete. Ovo je posebno korisno u 3D pogledima, gdje možete podijeliti na mnogo manjih prozora. Svaki je konfigurisan da pokazuje odredjeni ugao kamere ili neke druge opcije vaše scene.

Sada pokušajte opciju "Join Area" tj. pridruživanje. Naravno, ovo mora biti uradjeno na novo nastaloj liniji dijeljenja. Dijelovi će postat jedan prozor ponovo.

Pokušajte podijeliti na desnoj (ili lijevoj) ivici Blender prozora—horizontalne podjele mogu biti korisne.

[Napomena: Dok Mac OS X koristi "Control" tipku da emulira RMB, zadnje Blenderove verzije za Mac OS X koriste "Command" tipku. Ovo ponašanje je takodjer stavljeno u "OSX Tips" datoteci koja dolazi sa Mac verzijom.]

[Preporuka: ako možete, nabavite Mac Mighty Mouse, i skinite SteerMouse (sharware program). SteerMouse će dopustiti da podesite scroollwheel tipku kao MMB. Ovo će olakšat vaš rad.]

Sljedeća strana: Buttons Prozor